facebook instagram facebook--gorbys instagram--gorbys pointer-down pointer-down--gorbys billysvgorbys_logo_desktop

Dataskyddsförordningen

Varumärkena Billys och Gorby’s ägs av företaget Dafgårds (Gunnar Dafgård AB).

Din personliga integritet är viktig för oss. Från och med 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen i kraft. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och ersätter Personuppgiftslagen, PUL, i vårt land samt kompletteras med nationella regler.
Dafgårds har anpassat verksamheten till de nya reglerna som har ett starkt fokus på ett ökat integritetsskydd. Det måste uppges tydligt vad som är syftet med användandet av personuppgifterna.
För dig som enskild person innebär den strängare regleringen att du får bättre kontroll över dina personuppgifter. Förändringen känns positiv även för oss som företag.
Vill du veta mer? Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.

 

Hur du kontaktar oss

Vi värdesätter din åsikt. Om du har några kommentarer kring vår integritetspolicy eller frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter vänligen skicka dem till billys@billys.com
Vi kommer att hantera dina förfrågningar konfidentiellt.

72%
28%